Miljöpolicy

Vi värnar om miljön och ett rent alternativ
 

Miljöpolicy

Vi värnar om miljön och ett rent alternativ
 

Miljöpolicy

Vi värnar om miljön och ett rent alternativ
 

KZ Service & Städ AB - Miljöpolicy

Som de flesta andra företag är vi mycket medvetna om hur viktigt det är att aktivt bidra till att skydda och förbättra vår gemensamma miljö. Naturen har ju inte har obegränsade resurser.

Därför är det angeläget för oss, att i stort som i smått, noga tänka över hur vi arbetar och ta ansvar för att inte misshushålla med kemikalier och annat material. Vi är också måna om att köra miljöriktigt och trafiksäkert.

 

​KZ Service & Städ använder sig konsekvent av städmaterial, redskap, tillbehör och kemikalier* som har miljödeklarerats med Svanen, bra miljöval och eller är ISO-Certifierade enligt 14001.

Vår eftersträvan är att använda så lite kemikalier som möjligt. Vi använder oss av microfiber som ej behöver ha tillsatts av kemikalier, i den utsträckning det går.

Vi värnar om miljön och ett rent alternativ.

 

​*Samtliga kemikalier försedda med varuinformation.

Kontakta oss via mail